Het tarief is €33,00 per uur

Ik heb een auto met handige instap waar met gemak een rollator en/of een rolstoel in past. Ik kan u overal naartoe rijden. Hiervoor geldt een vergoeding van €0,45 per kilometer.

  • De tarieven gelden voor de gewerkte uren, er is geen onderscheid in type werkzaamheden.
  • De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 08.00—18.30 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
  • Voor aanvang van een afspraak bespreken we waar de werkzaamheden uit bestaan (wat gaan we doen) en hoeveel tijd dit naar verwachting kost.
  • Vervoer met de auto naar uw adres is gratis. Voor een rit met de auto op uw verzoek betaalt u de kilometervergoeding, gerekend van deur tot deur.
  • Kosten die verbonden zijn aan een activiteit op uw verzoek zijn voor uw rekening (bv. parkeren, koffie, entreebewijs).
  • U ontvangt aan het einde van de maand een (digitale) factuur. Het is ook mogelijk om per keer na afloop van de werkzaamheden te betalen. U krijgt in dat geval direct een betalingsbewijs.
  • In het geval u een afspraak onverhoopt af moet zeggen, dan stel ik het op prijs als u mij dat uiterlijk 24 uur van tevoren laat weten.
  • In het geval ik een afspraak onverhoopt af moet zeggen, dan zal ik met u overleggen hoe dit opgelost kan worden.


Stel gerust uw vraag…

Persoonlijk contact en afspraken maken in combinatie met organiseren is mijn kracht.
Nanda levert